Provedite vreme sa nama

Watch Dođite da zajedno provedemo slobodno vreme, da poslušamo neku dobru muziku, odgledamo neki dobar film, razmenimo mišljenja...

Gusari Česta pitanja Kako da podesim svoj ruter?

Kako da podesim svoj ruter?

El. pošta Štampa PDF
Ovde možete naučiti kako da podesite svoj ruter (port forwarding, NAT, DMZ, Virtual Server, itd.), da biste mogli ući na hub kao korisnik sa aktivnom konekcijom.

Pre svega, za one koji nisu toliko upućeni, sledi kratak uvod.


Uvod

Korisnici, koji žele da povežu više kućnih računara na internet, preko jedne internet konekcije, najčešće se odlučuju da to urade koristeći ruter. Ukoliko, iz bilo kog razloga, koristite ruter, morate imati na umu da Vaš računar treba da ima mogućnost da se neometano povezuje (konektuje) na druge računare na internetu, ali takođe i da drugi računari sa interneta mogu da se povezuju (konektuju) na Vaš računar. Dakle, da bi Vam internet radio u potpunosti, veza mora da bude moguća u oba smera. Ovo se često naziva "aktivna konekcija" i predstavlja suprotnost "pasivnoj konekciji".

Gusari

S obzirom da od svog internet provajdera najčešće dobijete samo jednu javnu IP adresu, ako imte više kućnih računara, primorani ste da koristite ruter. Ruter omogućava da više kućnih računara koristi internet, pri čemu svi računari dele međusobno tu jednu javnu IP adresu.

Gusari

Na gornjoj slici se vidi da, računari, koji su povezani u Vašu kućnu mrežu, pomoću rutera (hub ne pripada toj mreži), svi imaju različite privatne ip adrese u toj kućnoj mreži. Broj računara u toj privatnoj mreži je ograničen jedino brojem portova (ulaza) na ruteru. Dakle, sa jedne strane, ruter je povezan na Vašu unutrašnju (kućnu) mrežu, a sa druge strane, ruter je povezan na internet, ka Vašem internet provajderu (putem kablovskog modema, adsl modema, wireless uređaja, i sl.).

Kao što je na slici prikazano, ruter koristi tu jednu javnu IP adresu (koju Vam je dao Vaš internet provajder) da bi komunicirao sa bilo kojim drugim uređajem na internetu. Gledano sa strane interneta prema Vama, drugi vide samo tu Vašu javnu IP adresu i ne postoji način da neko na internetu zaključi da Vi posedujete privatnu mrežu sa više računara.

Dakle, ruter Vam omogućuje da, bilo koji računar, iz Vaše privatne mreže, može da se poveže na neki drugi računar na internetu, ali pretpostavimo da neko sa interneta želi da se poveže na neki od računara iz Vaše privatne mreže. Šta se tada dešava?

Gusari

S obzirom da Vas ljudi sa interneta vide samo i jedino pomoću te Vaše jedne javne IP adrese, kako onda taj neko, sa interneta, da se poveže na neki od Vaših računara iz Vaše privatne mreže? Ruter treba nekako da zna na koji računar u Vašoj privatnoj mreži da "prosledi" tu dolaznu konekciju sa interneta. Ako to ruteru niste kazali, on prosto ignoriše sve dolazne konekcije, a to se onda Vama odražava tako što Vam ne radi pretraga na hubu ili download.

Kako onda to da objasnite ruteru? Srećom, svaka dolazna konekcija, pored Vaše javne IP adrese (kao odredišne adrese za tu konekciju), sadrži još jednu informaciju, a to je tzv. port. Port je običan broj, koji služi za to da Vaš računar može da pokrene nekoliko programa, koji koriste internet i svaki od tih programa će da koristi neki drugi port tokom svojih konekcija, pa će tako sve konekcije biti lako razdvojene.

Ideja je jednostavna. Podesiti DC klijent na Vašem računaru da uvek radi na jednom istom portu, a ruteru kazati da sve dolazne konekcije, koje dolaze na taj port, prosledi na Vaš računar. DC klijent podešavate tako što u glavnom meniju odete na "File - Settings - Connection Settings", odaberete "Firewall, with manual port forwarding" i upišete u polja TCP i UDP port neku proizvoljnu vrednost od 10,000-60,000. A na ruteru se zatim podesi port forwarding za taj port. Sledi detaljnije objašnjenje za podešavanje ovih stvari.


Podešavanje rutera

VAŽNO:
Većina današnjih rutera ima opciju, koja će Vam drastično olakšati život. Ta opcija se zove UPnP i predstavlja metod, kojim Vaš ruter i DC klijent automatski mogu da se dogovore oko potrebnih podešavanja. Dakle, ako na svom ruteru imate opciju za UPnP (čitajte uputstvo za ruter!), uključite UPnP na ruteru, a zatim u DC klijentu samo markirajte opciju za UPnP i gotovo. Ta opcija se u DC klijentu nalazi u glavnom meniju, a zatim File - Settings - Connection Settings - Firewall with UPnP. Takođe, desno imate TCP i UDP port, upišite tu neke nasumične brojeve iz opsega od 10,000 do 60,000. Nakon što to obavite, dole, u statusnoj liniji treba da piše "UPnP: Successfully created port mappings". Ako je sve prošlo kako treba, ne morate čitati ostatak teksta i mučiti se sa portovima.

Odlična uputstva za jako veliki broj različitih modela rutera imate na sledećem linku: www.portforward.com

Ako imate ADSL modem, možete pogledati i primer za podešavanje Huawei ADSL modema.

Ovo uputstvo je namenjeno kao generalni vodič za konfigurisanje rutera, a kao primer je uzet ruter PLANET XRT-401E.

Gusari

Postupak podešavanja većine rutera je sličan i svodi se na to da se ulogujete na ruter, podesite opcije koje želite i snimite te promene. Većina rutera podržava pristup preko internet browsera (Internet Explorer, FireFox, Opera, Google Chrome, itd.). Ono što se razlikuje od rutera do rutera je izgled stranica sa opcijama (control panel) i raznovrsnost opcija, ali za ovu priču, nema neke velike razlike i većina rutera ima slična podešavanja za to.

NAT tabela (još neke oznake su: Port Forwarding, Virtual Servers, DMZ, itd.) govori koji port treba da se prosledi na koji računar. Ako Vam ovo baš i nije jasno, pročitajte uvod. S obzirom da su samo dva podatka potrebna (port i privatna IP adresa), na ruterima se uglavnom nalaze tabele od 2 kolone, u koje upisujete ta 2 podatka. Kod nekih rutera je moguće na jedan računar proslediti nekoliko uzastopnih portova, navođenjem opsega portova (npr. 10000-20000) ili niza portova odvojenih zarezima (npr. 1111,2222,3333). Dakle, izgled i raznovrsnost opcija zavisi od toga kakvog je kvaliteta Vaš ruter.

Idemo redom, prvi korak je da se ulogujete na ruter.

Login (prijava) na kontrol panel od rutera

Većina rutera ima jednu fiksnu privatnu IP adresu, pomoću koje mu možete pristupiti preko browsera. Tu IP adresu možete saznati tako što ustanovite koji vam je Default Gateway (Kako da saznam IP adresu svog rutera?). Najčešće je to 192.168.0.1 ili 192.168.1.1, ali ne mora da znači. Taj podatak možete pročitati i u uputstvu za Vaš ruter (ona mala knjižica, koju ste dobili uz ruter), kao i na samom ruteru, ako ga okrenete naopako i pročitate nalepnicu na kojoj piše i model rutera. Treba napomenuti da neki ruteri ne dozvoljavaju da se na njih konektujete sa interneta ili wirelessa (zbog bezbednosti), već samo sa računara, koji je mrežnim kablom direktno povezan na taj ruter.

Dakle, otvorite vaš browser i u polje za adresu ukucajte: http://192.168.0.1/ ili http://192.168.1.1/ (tj. ukucajte IP adresu svog rutera) i otvoriće Vam se Login Dialog, kao na sledećoj slici

Gusari

Tu treba da unesete ispravno korisničko ime i lozinku za pristup ruteru (ovu informaciju možete pročitati u uputstvu za Vaš ruter), a kod većine rutera standardna kombinacija je admin/admin (username: admin, password: admin). Ovaj podatak možete naći i na Google, tako što kucate model vašeg rutera i dodate još reči "default username password". Npr: PLANET XRT-401E default username password.

Podešavanje port forwardinga (NAT, Virtual Servers, DMZ, ...)

Još jednom da ponovimo, odlična uputstva za jako veliki broj različitih modela rutera imate na sledećem linku: www.portforward.com

Kad se uspešno ulogujete na ruter, prikazaće Vam se interfejs za podešavanje Vašeg rutera. Ono što treba da tražite na tom interfejsu je NAT, Port Forwarding, Virtual Servers ili DMZ.

Neki iskusniji korisnici će primetiti da DMZ nije baš isto što i port forwarding. Naime, DMZ je opcija, koja Vam omogućuje da prosledite sve dolazne konekcije sa interneta (bez obzira na koji port dolaze) na jedan računar. Ova opcija je korisna kada na jednom računaru koristite razne programe i ne želite stalno da dodajete nove portove na ruteru, za svaki novi program, koji instalirate. Naravno, uvek možete dodati portove za ostale računare u port forwarding tabelu, ako je to potrebno, a sve ostalo će biti prosleđivano na DMZ računar.

Dakle, DMZ služi da definišete (default) računar, na koji će biti prosleđene sve dolazne konekcije (svi portovi), koje niste naveli u port forwarding tabeli, tj. ruter će, za svaku novu dolaznu konekciju, prvo pogledati u port forwarding tabelu, pa ako tamo ne nađe informaciju gde da prosledi tu konekciju, on će proslediti tu konekciju na DMZ računar (ako ste podesili DMZ, naravno).

Preostaje Vam da otvorite port forwarding tabelu, klikom na jednu od opcija: NAT, Port Forwarding, Virtual Servers i sl. U njoj ćete moći da upišete koji port želite da prosledite na koji računar. U toj tabeli se mogu pojaviti i neka dodatna polja, koja još detaljnije određuju kakve konekcije će biti prosleđene, a kakve ne (kao npr. TCP/UDP/Both). Za DC program, Vama je potrebno da prosledite jedan TCP port i jedan UDP port (bilo koji, po Vašem izboru), npr. TCP 20000 i UDP 20001. Ako nemate opciju da prosledite posebno TCP i UDP portove, onda prosledite samo 2 različita porta, od kojih ćete jedan koristiti za TCP konekcije, a drugi za UDP.

Za naš primer rutera "PLANET XRT-401E", ta tabela izgleda ovako

Gusari

U kolonu "Private IP" upišite IP računara, na koji želite da prosledite dolaznu konekciju. U kolonu "Private Port" upišite npr. 20000 (20 hiljada). U koloni "Type" odaberite TCP. U koloni "Public Port" prepišite vrednost iz kolone "Private Port". U koloni "Comment" upišite neki komentar, kao npr. "DC TCP", a zatim markirajte checkbox "Enabled". Time ste prosledili jedan TCP port. Sada treba da prosledite još jedan UDP port, a to radite na sličan način, tako što ćete, u sledećem redu, u koloni "Private IP" opet upisati istu IP adresu računara, u koloni "Public Port" i "Private Port" upisati npr. 20001 (20 hiljada i jedan), a u koloni "Type" ćete odabrati UDP i komentar neka bude npr. "DC UDP". I to je to :)

Podešavanje DC klijenta

Jednom kada podesite tu tabelu, preostaje Vam samo još to da DC klijent podesite da radi baš na tim portovima (TCP/UDP), koje ste prosledili na Vaš računar. A DC klijent možete podesiti u File - Settings - Connection settings, kao na slici

Gusari

Dakle, odaberite opciju "Firewall with manual port forwarding". U polje "External / WAN IP" treba da upišete Vašu javnu IP adresu, koju Vam je dao Vaš provajder. Ako ne znate napamet tu IP adresu, kliknite na sledeći link i prepišite je odatle: Prikaz Vaše javne IP adrese. U polja za TCP/UDP portove, upišite portove, koje ste upravo prosledili na ruteru (u našem prethodnom primeru, to su bili portovi TCP: 20000 i UDP: 20001), a port za TLS ostavite na 0.

To bi ukratko bilo to.

Dodatak

Savetujemo Vam da, uz ovo, obavezno pročitate i uputstvo za Podešavanje statičke lokalne IP adrese (Address Reservation), kao i za Podešavanje zaštite pristupa bežičnim ruterima.

Poslednji put izmenjeno ( četvrtak, 28 jul 2011 13:37 )  

Komentari  

 
-3 #1 burek 17-03-2011 11:02
Trebalo bi dodati to da, ako imate ruter, koji podrzava UPnP, onda samo ukljucite na ruteru taj UPnP, a na Apexu podesite File / Settings / Connection Settings / Firewall with UPnP.

Na taj nacin ce se Apex i ruter sami dogovarati oko portova, da ne morate nista rucno da podesavate.
 

Pretraga titlova

Kvalitet filmova

Statistika


( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/helper.php on line 77
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002237168{main}( )../index.php:0
20.235412866664JSite->render( )../index.php:83
30.235512867648JDocumentHTML->render( )../application.php:168
40.266513873584JDocumentHTML->_parseTemplate( )../html.php:249
50.269913952856JDocumentHTML->getBuffer( )../html.php:386
60.269913953088JDocumentRendererModules->render( )../html.php:190
70.270513958056JDocumentRendererModule->render( )../modules.php:41
80.270713962096JModuleHelper->renderModule( )../module.php:84
90.271513996928require( '/var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/mod_stats.php' )../helper.php:173
100.271814024776modStatsHelper->getList( )../mod_stats.php:23

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/helper.php on line 83
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002237168{main}( )../index.php:0
20.235412866664JSite->render( )../index.php:83
30.235512867648JDocumentHTML->render( )../application.php:168
40.266513873584JDocumentHTML->_parseTemplate( )../html.php:249
50.269913952856JDocumentHTML->getBuffer( )../html.php:386
60.269913953088JDocumentRendererModules->render( )../html.php:190
70.270513958056JDocumentRendererModule->render( )../modules.php:41
80.270713962096JModuleHelper->renderModule( )../module.php:84
90.271513996928require( '/var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/mod_stats.php' )../helper.php:173
100.271814024776modStatsHelper->getList( )../mod_stats.php:23

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/helper.php on line 89
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002237168{main}( )../index.php:0
20.235412866664JSite->render( )../index.php:83
30.235512867648JDocumentHTML->render( )../application.php:168
40.266513873584JDocumentHTML->_parseTemplate( )../html.php:249
50.269913952856JDocumentHTML->getBuffer( )../html.php:386
60.269913953088JDocumentRendererModules->render( )../html.php:190
70.270513958056JDocumentRendererModule->render( )../modules.php:41
80.270713962096JModuleHelper->renderModule( )../module.php:84
90.271513996928require( '/var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/mod_stats.php' )../helper.php:173
100.271814024776modStatsHelper->getList( )../mod_stats.php:23

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002237168{main}( )../index.php:0
20.235412866664JSite->render( )../index.php:83
30.235512867648JDocumentHTML->render( )../application.php:168
40.266513873584JDocumentHTML->_parseTemplate( )../html.php:249
50.269913952856JDocumentHTML->getBuffer( )../html.php:386
60.269913953088JDocumentRendererModules->render( )../html.php:190
70.270513958056JDocumentRendererModule->render( )../modules.php:41
80.270713962096JModuleHelper->renderModule( )../module.php:84
90.271513996928require( '/var/www/clients/client85/web87/web/modules/mod_stats/mod_stats.php' )../helper.php:173
100.271814024776modStatsHelper->getList( )../mod_stats.php:23
Broj članova : 12642
Broj članaka : 80
Linkovi : 2
Pogledano članaka : 2211744

Ko je online

Imamo 68 gostiju online

The Hangover Part II

Gusari Right after the bachelor party in Las Vegas, Phil, Stu, Alan, and Doug jet to Thailand for Stu's wedding. Stu's plan for a subdued pre-wedding brunch, however, goes seriously awry.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Gusari Jack Sparrow and Barbossa embark on a quest to find the elusive fountain of youth, only to discover that Blackbeard and his daughter are after it too.

Thor

Gusari The powerful but arrogant warrior Thor is cast out of the fantastic realm of Asgard and sent to live amongst humans on Earth, where he soon becomes one of their finest defenders.

Rio

Gusari When Blu, a domesticated macaw from small-town Minnesota, meets the fiercely independent Jewel, he takes off on an adventure to Rio de Janeiro with this bird of his dreams.
SBaGen database NMDC Protocol FFmpeg Forum